Yük.Müh. Uğur GÜÇLÜ

Yük.Müh. Uğur GÜÇLÜ
1960 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji lisansı diploması almış ve 1961 Mart'ında İTÜ Sismoloji Enstitüsüne jeolog olarak atanmıştır. 1963 yılında Enstitü Maden Fakültesine taşınmış ve kendisi Maden Fakültesi topluluğuna katılmıştır. Enstitü Müdürleri Jeofizik Kürsüsü şeflerinden seçildiği için bu kürsü ile yakın işbirliğine girmiştir.

1966 da Sismoloji Enstitüsünün ismi "Arz Fiziği Enstitüsü" olarak değiştirilmiş ve Maden Fakültesine bağlanmıştır. 1967-1969 yılları arasında askerlik görevini yapmış ve Enstitüdeki görevine dönmüştür. 1975 te İ.Ü. Fen Fakültesinde Jeoloji Yüksek Mühendisliği programına katılmış veYüksek Lisansyapmıştır.

Deprem katalogları ve deprem bölgeleri haritalarının hazırlanması görevlerini yürütmüştür. Sismisite, Makrosismik inceleme konularında çalışmıştır. 1970-1996 arasında yakın depremlerin analizi ve haftalık bülten hazırlanması faaliyetlerine rutin olarak katılmıştır. Ağustos 1996'daemekli olmuştur.