Prof.Dr. Muzaffer SANVER

Prof.Dr. Muzaffer SANVER

1936 yılında Manisa, Turgutlu'da doğdu. Orta öğrenimini 1955 yılında Manisa Lisesi'nde tamamladı, 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Jeofizik Enstitüsünü bitirdi. 1962 yılında İTÜ Maden Fakültesi, Jeofizik Kürsüsü'nde asistan oldu. Newcastle Üniversitesi, Fizik Bölümü'nde 1964 Ekim'inde başladığı Doktora çalışmalarını Haziran 1968'de tamamlayarak yurda döndü. Askerlik görevini takiben Eylül 1970'te İTÜ Maden Fakültesi'nde Doçentlik çalışmalarına başladı. 1974 yılında İTÜ Maden Fakültesi'nde Doçentliğe, 1988 yılında Profesörlüğe atanan Muzaffer SANVER, KANTEK Paleomanyetizma Laboratuvarı'nın kurulmasında aktif görev aldı. Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu, etkin biçimde Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimine katılarak Temmuz 2003 tarihinde emekli olan Muzaffer SANVER, evli ve iki çocuk babasıdır.