Prof. Dr. Kazım Ergin

21 Mayıs 1915 – 24 Kasım 2002

Prof.Dr.Kazım Ergin

Türkiye'de ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde modern jeofiziğin kurucusu olarak tanıdığımız hocamız 1915 Gaziantep doğumludur. 1937 yılından itibaren Almanya'da öğrenimi sürdürürken başlayan 2. Dünya harbi nedeni ile öğrenimini tamamlaması için 1939'da ABD'ye gönderilmiştir. ABD Massachusetts Institute of Technology'de başladığı jeoloji öğrenimini 1942 yılında tamamlamıştır. 

Yüksek lisans öğrenimi için kabul edildiği California Institute of Tecnology'deki öğrenimini 1943 yılında tamamlayarak aynı üniversitede sismoloji bilim dalında doktora öğrenimine başlamıştır. Henüz bir doktora öğrencisiyken MTA Enstitüsü tarafından Türkiye'ye çağırılmış ve 1944-1949 yılları arasında maden ve petrol aramalarına yönelik çalışmalarda aktif rol üstlenmiştir. California Institute of Techology'deki Doktora (PhD) çalışmasını 1950 yılında tamamlamıştır. 

Yurda dönüşünde MTA Jeofizik Servisi Şefliğine atanmış, 1953 yılında MTA Jeoloji Şefliğine getirilmiş ve 1956 sonuna kadar devam eden bu görevi sırasında, o tarihlerde üniversitelerimizde görevli öğretim üyeleri ve yurt dışından getirilen jeologların başkanlığında yirmibeş ekip kurarak 1/100.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları'nın oluşturulması çalışmalarını başlatmış ve yönetmiştir.

Maden Yüksek Mühendisliği öğrenimi görmekte olan öğrencilerin güncel modern arama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, öğrenim programlarına "Tatbiki Jeofizik" dersinin konulması karar verilmiştir. Söz konusu dersi okutmak ve bu konu ile ilgili akademik altyapıyı oluşturmak amacıyla 1956 yılında İTÜ Maden Fakültesi'ne "Profesör" olarak atanmıştır. 1965’deMaden Fakültesi Dekanlığı ve 1969'da İTÜ Rektörlüğü görevlerinde bulunan Prof.Dr. Kazım Ergin 31 Mart 1982' de emekli olmuştur.

Hocamız Prof. Dr. Kazım ERGİN'in esas ilgi alanı sismoloji olup, bu konuda uluslararası dergilerde yayınlanmış temel makale niteliğine sahip yayınları vardır. Sismoloji ile ilgili iki kitabın da tercümesini yapmıştır. İlk baskısı 1961 yılında yapılan "Tatbiki Jeofizik" adlı ders kitabı, çeşitli güncelleştirmelerle son kez 1982 yılında beşinci kez yayınlanmıştır. Emekli olduktan sonra, bölümümüzce sürdürülen lisansüstü öğretimine katkıda bulunan hocamız, sismoloji dalında yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapan öğrenciler için "Advanced Seismology (Rays and Waves)" adlı son kitabını 1995 yılında yayınlamıştır.

Prof. Dr. Kazım ERGİN'in üniversitemizde görev aldığı yıllarda, çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda yürüttüğü görevler şunlardır:

• 1965-1971 : UNESCO'ya bağlı toplam sekiz ülkeli "Dünya Depremsellik ve Sismotektonik
                       Komisyonu" ve bu komisyonun 1965, 1968 ve 1971 toplantılarının raportörlüğü,
• 1964 : TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Yürütme Komitesi üyeliği,
• 1964 : TÜBİTAK Genel Sekreterliği,
• 1970 : TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği,
• 1975-1979 : TÜBİTAK Bilim kurulu üyeliği,
• 1975-1979 : NATO Bilim Komitesi üyeliği,
• 1977-1979 : Avrupa Bilim Vakfı İcra Komitesi üyeliği,
• 1956-1960 : Etibank'ta müşavirlik ve Murgul-Lepiskur Dere'sinde bakır arama çalışmaları 
                       ve Çakmakkaya Madeni'nin keşfi,
• 1960-1975 : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) müşavirlik ve sismik arama
                    verilerinin değerlendirilmesi,

Üç ulusal ve altı uluslararası meslek kuruluşunun üyesi olan hocamız Prof. Dr. Kazım ERGİN,TÜBİTAK tarafından 1994 yılı TÜBİTAK HİZMET ÖDÜLÜ ile ödüllendirilmiştir.

Yayınları

• Amplitudes of PcP, ScS and ScPin Deep-Focus Earthquakes. PhD Dissertation Thesis, California
   Institute of Technology, July 5, 1950.

• Observations on the Recorded Ground Motion due to P, PcP, S, and ScS. Bulletin of Seismological
   Society of America
42 (3), 263-270, July 1952.

• Energy Ratio of the Seismic Waves Reflected and Refracted at a Rock-Water Boundary. Bulletin 
   of Seismological Society of America
42 (4), 349-372, October 1952.

• Amplitudes of PcP, PcS, ScS, and ScP in Deep Focus Earthquakes. Bulletin of Seismological Society 
   of America
43 (1), 63-83, January 1953.

• Gravity and Magnetometer Surveys for Chromite Ore Deposits in Turkey
. Contribution de la Géophysique 
   a la Géologie, Fascicule IX, pp 123-130, Congres Géologique International, Comptes Rendus de
   la Dix-Neuviéme Session, Alger 1954.

• Seismic Evidence for a New Layered Structure of the Earth's Core. Journal of Geophysical Research,
    72 (14), 3669-3687, July 1967.

• Observed Intensity-Epicentral Distance Relations in Earthquakes. Bulletin of Seismological Society 
   of America
59 (3), 1127-1238, June 1969.

• Applied Geophysics
 (in Turkish), ITU Library, No: 1189, Faculty of Mines Publication, No: 16, 
   256 pages, March 1961, revised edition was published 5 times. Last one was in 1985.

• A Catalogue of Earthquakes for Turkey and Surrounding Areas
 (11 AD-1964 AD), in Turkish and 
   in English (Co-authors: Ugur Güçlü, and Zeki Uz), 1966.

• On the Seismicity and Seismotectonics of Turkey and Surrounding Regions
, Geological Society of Turkey, 
   Vol. X, No: 1-2, 1966, in Turkish.

• Observed Intensity-Epicentral Distance Relations in Earthquakes. Istanbul Technical University
   Bulletin
29 (1), 1971.

• Times of Refracted, Reflected and Diffracted P at Distances Larger than 70°
. Exploitation of Seismograph
    Networks. Edited by K.G.Beauchamp, NATO Advanced Study Series, Series E: Applied
    Sciences, No. 11, Noordhoff, Leiden, 1975, pp. 527-533.

• Recent Observations on the Times of PKP Phases
. Exploitation of Sesimograph Networks. Edited by
    K.G.Beauchamp, NATO Advanced Study Institutes, Series E: Applied Sciences, No. 11,
    Noordhoff, Leiden, 1975, pp. 535-540.

• Seismology Lecture Notes
, Istanbul Technical University-Faculty of Mines, Department of 
   Geophysical Engineering, 1980.

• Advanced Seismology
 (Rays and Waves). ISBN: 975-403-033-2, 267 pp, in English, printed and
   bound in TUBITAK.

Prof.Dr. Kazım ERGİN hocamızla ilgili olarak basında çıkan ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan yazılara aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.