Prof.Dr. Ayşe Kaşlılar

Prof.Dr. Ayşe Kaşlılar 

     Oda No: E-321
Telefon: +90 212 285 63 47
Faks: +90 212 285 62 01
E-mail: kaslilar@itu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası:
Çalışma Grubu:
Hesaplamalı Sismoloji
                                  Sismik Yöntemler Araştırma ve Uygulama 

Eğitim:

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi (1989)
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi (1991)
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi (2000)


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Verdiği Lisans Dersleri:

Güz Dönemi
JEF432E Groundwater Exploration, JEF451E Gravity and Magnetic Prospecting
Bahar Dönemi


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Verdiği Lisans Üstü Dersleri:
Güz Dönemi
---
Bahar DönemiAraştırma Konuları:

• Sismik dalga yayılımının ışın teorisi ve tam dalga denkleminin çözümü ile modellenmesi
• Saçılmış yüzey dalgalarının üç boyutlu modellenmesi ve ters çözümü ile saçıcıların, konumlarının ve kontrast parametrelerinin kestirimi
• Rasgele ve inhomojen ortamda dalga yayılımının modellenmesi ve inhomojen ortamın dalga seyahat zamanı üzerindeki etkisinin incelenerek ortama ait istatistik parametrelerin kestirilmesi,
• Sismik soğurulma parametresinin kestirilmesi,
• Sismik veri işlem ve ters çözüm yöntemleri ile yeraltı yapılarının görüntülenmesi.


Başlıca Yayınları:


• Kaslilar, A., Harmankaya, U., van Wijk, K., Wapenaar, K., and Draganov, D. (2014). Estimating location of scatterers using seismic interferometry of scattered Rayleigh waves. Near Surface Geophysics, 12(6), 721-730. Link

• Kaslilar, A., Harmankaya, U., Wapenaar, K. and Draganov, D. (2013). Estimating the location of a tunnel using correlation and inversion of Rayleigh wave scattering. Geophysical Research Letters,40 (23), 6084-6088. Link

• Harmankaya, U., Kaslilar, A., Thorbecke, J., Wapenaar, K. and Draganov, D. (2013). Locating near-surface scatterers using non-physical scattered waves resulting from seismic interferometry. Journal of Applied Geophysics, 91, 66-81. Link

• Kaslilar, A., Kravtsov, Y.A. and Shapiro, S.A. (2008). Geometrical optics of acoustic media with anisometric random heterogeneities: Travel time statistics of reflected and refracted waves. Advances in Geophysics, 50, (ed. Sato, H. and Fehler, M.), Burlington Academic Press, Elsevier, 95-122, ISBN: 978-0-12-374509-5. Link

• Kaslilar, A. (2007). Inverse scattering of surface waves: Imaging of near-surface heterogeneities. Geophysical Journal International, 171, 352-367. Link

• Kaslilar, A., Kravtsov, Y.A., Shapiro, S.A., Buske, S., Giese, R., and Dickmann, Th. (2006). Estimation of the rocks statistical parameters from traveltime measurements. Studia Geophysica et Geodaetica, Special Issue, 50, 325-336. Link

• Kravtsov, Y.A., Kaslilar, A., Shapiro, S. A., Buske, S. and Müller, T. (2005). Estimating statistical parameters of an elastic random medium from traveltime fluctuations of refracted waves. Waves in Random and Complex Media, 15, 43-60. Link

• Kaslilar-Ozcan A., Boztepe-Guney, A. and Ecevitoglu, B. (2002). Estimates of attenuation structure in the Cinarcik Basin of the Marmara Sea, northwest Turkey. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 130, 1-16. Link

• Okay A.I., Kaslilar-Ozcan, A., Imren, C., Boztepe-Güney, A., Demirbag, E. and Kuscu, I. (2000). Active faults and evolving strike-slip basins in the Marmara Sea, Northwest Turkey: a multichannel seismic reflection study. Tectonophysics, 321, 189-218. Link

• Horasan G., Kaslilar-Ozcan, A., Boztepe-Guney, A. and Turkelli, N. (1998). S-wave attenuation in the Marmara Region, northwestern Turkey. Geophysical Research Letters, 25, 2733-2736. Link