Öğr. Gör. Karolin Fırtana Elcömert

Karolin_Fırtana_Elcömert_Photo

    

Oda No: 
C-105
Telefon: +90 212 285 73 62
Faks: +90 212 285 62 01
E-mail: firtana@itu.edu.tr
Çalışma Grubu: Hesaplamalı Sismoloji  
Eğitim:

Lisans: İstanbul Üniversitesi (2006)
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi (2009)
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi (devam ediyor)
           

Araştırma Konuları:

• Zemin Büyütmesi
• Sismik dalga yayılımı sayısal modellemesi
• S-dalgası hız yapısı tayini