Doç.Dr. Doğa Düşünür Doğan

Doç.Dr. Doğa Düşünür Doğan

    

Oda No: 
C-105
Telefon: +90 212 285 62 03
Faks: +90 212 285 62 01
E-mail: dusunur@itu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası:
Çalışma Grubu:
Uygulamalı Jeofizik 

Eğitim:

Lisans: 
İstanbul Teknik Üniversitesi (2000)
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi (2004)
Doktora: Géosciences Marines, Institut de Physique du Globe de Paris (2008)


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Verdiği Lisans Dersleri:

Güz Dönemi
JEF321E Electric Prospecting, JEF432E Groundwater Exploration
Bahar Dönemi


2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Verdiği Lisans Üstü Dersleri:
Güz Dönemi
---
Bahar Dönemi


Araştırma Konuları:

• Isı akısı yöntemleri: Okyanus ortası sırtlarının ısıl yapısının sayısal modelleme yöntemleri ile araştırılması.
• Hidrotermal akış modellemesi.
• Jeotermal alanların ısıl analizi.
• Deniz tabanı sismometreleriyle toplanan deprem verilerinin analizi ve yer içi ısı yapısı ile ilişkilendirilmesi.
• Sismik yansıma verisi işlenmesi ve yorumlanması.


Başlıca Yayınları:


• Escartín, J., Soule, A., Cannat, M., Fornari, D.J., Düşünür, D., Garcia, R. (2014). Lucky Strike seamount: Implications for the emplacement and rifting of segment-centered volcanoes at slow spreading mid-ocean ridges. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 15 (11), 4157–4179. Link

• Düşünür Doğan, D. (2014). Investigation of fault-related small-scale fluid flow in geothermal fields by numerical modeling. Turkish Journal of Earth Sciences, 23 (1), 67-79. Link

• Crawford, W.C., Singh, S.C., Seher, T., Combier, C., Dusunur, D., Cannat, M. (2010). Crustal structure, magma chamber and faulting beneath the Lucky Strike hydrothermal fields. Diversity of Hydrothermal Systems on Slow-Spreading Ocean Ridges, Geophysical Monograph Series, Vol.188, 350 pp., ISBN 978-0-87590-478-8. Link

• Lucazeau, F., Leroy, S., Rolandone, F., d'Acremont, E., Watremez, L., Bonneville, A., Goutorbe, B., Düsünur, D. (2010). Heat-Flow measurements in the eastern Gulf of Aden. Earth and Planetary Science Letters, 295 (3-4), 554-570. Link

• Seher, T., Crawford, W.C., Singh, S.C., Cannat, M., Combier, V. and Dusunur, D. (2010). Crustal velocity structure ofthe Lucky Strike segment of the Mid-Atlantic Ridge at 37°N from seismic refraction measurements. Journal of Geophysical Research, 115, B03103. Link

• Lucazeau, F., Leroy, S., Autin, J., Bonneville, A., Goutorbe, B., Watremez, L., d'Acremont, E., Düsünur, D., Rolandone, F., Huchon, P., Bellahsen, N. and Tuchais, P. (2009). Post-Rift Volcanism and high heat-flow at the Ocean-Continent Transition of the eastern Gulf of Aden. Terra Nova, 21, 285-292. Link

• Dusunur, D., Combier, V., Escartin, J., Seher, T., Crawford, W., Cannat, M., Singh, S.C., Matias, L.M. and Miranda, J.M. (2009). Seismological constraints on the thermal structure and interaction of tectonic and magmatic processes around the Lucky Strike magma chamber, slow-spreading Mid-Atlantic Ridge. Marine Geophysical Research, 30, 105-120. Link

• Lucazeau, F., Leroy, S., Bonneville, A., Goutorbe, B., Rolandone, F., d'Acremont, E., Watremez, L., Dusunur, D., Huchon, P., Bellahsen, N., 2008. Persistent thermal activity at the Eastern Gulf of Aden after continental break-up. Nature Geoscience, 1 (12), 854-858. Link

• Demirbag, E., Kurt, H., Dusunur, D., Sarikavak, K. and Cetin, S. (2007). Constructing a 3D structural block diagram of the Central Basin in Marmara Sea by means of bathymetric and seismic data. Marine Geophysical Research, 28 (4), 343-353. Link

• Singh, S., Crawford, W.C., Cartoon, H., Seher, T., Combier, V., Cannat, M., Canales, J.P., Düsünür, D., Escartin, J. and Miranda, M. (2006). Discovery of a magma chamber and faults beneath a Mid-Atlantic Ridge hydrothermal field. Nature, 442, 1029-1032. Link